Opiskelun osa-alueet

Instrumenttiopetus

Soittotunnitovat keskeinen osa musiikkiopiston opetustoimintaa. Soittotunnit järjestetään yleensä yksilöopetuksena, jolloin oppilaan ja opettajan keskinäinen vuorovaikutus korostuu. Soittotunti (tai laulutunti) pidetään yleensä kerran viikossa. Soittotuntien välisenä aikana oppilaat harjoittelevat soittotehtäviä kotona.

Musiikkiopistossa annetaan opetusta klassisesta musiikista rokkiin. Raja-aidat musiikin lajien välillä eivät ole niin jyrkät kuin aikaisemmin, vaan monipuolinen ohjelmisto sisältää aineksia monenlaisesta musiikista.

Viikkorytmin mukaan etenevän opetuksen lisäksi musiikkiopistossa on tarjolla kursseja tai opetusperiodeja mitä erilaisimmista aiheista, kuten säveltämisestä, tietokoneavusteisesta musiikista tai vaikkapa afrikkalaisen djembe-rummun soitosta.

Oppilaat saavat esiintymiskokemusta musiikkiopiston järjestämissä monissa oppilasilloissa ja -konserteissa. Näissä tilaisuuksissa voidaan kuulla ohjelmistoa vasta-alkajien pikkukappaleista kokeneiden oppilaiden esittämiin laajamuotoisiin kappaleisiin.

Yhteissoitto

Kaikki oppilaat osallistuvat johonkin yhteismusisointiin, kuten orkestereihin, yhtyesoittoon tai säestykseen. Yhteismusisointi aloitetaan niin varhaisessa opintojen vaiheessa kuin mahdollista. Monille oppilaille yhteismusisointi on mieluisinta opinnoissa.

Musiikin perusteiden opetus

Musiikin perusteita eli teoriaa opiskellaan ryhmissä. Opinnot tukevat mm. musiikillista hahmottamiskykyä, sävelkorvaa ja nuotinlukua. Musiikin perusteita opetetaan enenevässä määrin yhdistettynä instrumenttiopetukseen tai yhteissoittoon.