Turun seudun musiikkiopisto

Turun seudun musiikkiopisto eli TSMO on perustettu vuonna 1996. Se on yksityinen kannatusyhdistyksen ylläpitämä oppilaitos. TSMO on Turun alueen laajamittaisinta taiteen perusopetusta antava oppilaitos.

TSMO:ssa suomalaisen musiikkikasvatuksen parhaat perinteet on päivitetty vastaamaan nykyajan lasten, nuorten ja lapsiperheiden tarpeita. Koska TSMO on valtakunnallisesti verrattuna suurehko oppilaitos, se pystyy tarjoamaan oppilailleen paljon vaihtoehtoja niin eri soittimissa, yhteissoitto- ja orkesteritoiminnassa kuin eri musiikin tyyleissä. Kaikkien tavallisten soittimien ja laulun opetuksen lisäksi opetusta annetaan musiikin perusteissa (teoria-aineet) ja mitä moninaisimmissa yhteissoittomuodoissa. Instrumenttiopetuksessa on noin 700 oppilasta, iältään 7-22 vuotta (laulussa ikäraja 24 vuotta). Musiikkileikkikoulussa on noin 200 oppilasta, iältään 0-6 vuotta.

Turun seudun musiikkiopisto ohjaa oppilaansa musiikin maailmaan siten, että elämänikäinen, kehittyvä, aktiivinen ja monimuotoinen musiikin harrastaminen on mahdollista. Mielekkääseen harrastamiseen liittyy ilo ja onnistumisen kokemukset, jotka puolestaan synnyttävät ja ylläpitävät oppijan sisäistä motivaatiota. Opiskeluympäristön rento ja kannustava ilmapiiri on edellytyksenä harrastuksen onnistumiselle. Oman musiikillisen tekemisen kautta pyritään syventämään lapsen ja nuoren henkilökohtaista musiikkikokemusta lähellä oppilaiden omaa musiikillista todellisuutta. Uusilla teknologisilla ratkaisuilla pysytään ajan tasalla pedagogisesti sekä myös oppilaiden oman musiikillisen todellisuuden kanssa.

Nykyaikaisena oppilaitoksena TSMO antaa perinteisen klassisen musiikin lisäksi laajamittaista rytmimusiikin opetusta. TSMO luopui perinteisistä pääsykokeista ja on kiinnittänyt vastaavasti erityistä huomiota jatkuvaan ja monipuoliseen arviointiin ja oppilaan ohjaukseen.

Musiikkileikkikoulu

Lue lisää

Soitin- ja lauluopinnot

Lue lisää

Bändi- ja orkesteritoiminta

Lue lisää

Musiikin teoriaopinnot

Lue lisää