Musiikin teoriaopinnot

Musiikin perusteiden tarkoituksena on tukea soitinopiskelua ja tehdä tutuksi rytmiin, melodiaan ja sointuihin liittyviä ilmiöitä. Nuotinluku ja -kirjoitustaito yhdistyvät laulu- ja kuunteluharjoituksiin, jotka syventävät musiikin hahmottamista. Yksi tavoitteista on myös tukea omien sävellysten tekemistä. Musiikin perusteiden tunneilla opetellaan myös erilaisia musiikkiohjelmia tietokoneen avulla. Musiikin perusteiden opiskelu antaa valmiuksia syventäviin opintoihin ja tukee hyvin jatko-opiskelua.

Musiikkileikkikoulu

Lue lisää

Soitin- ja lauluopinnot

Lue lisää

Bändi- ja orkesteritoiminta

Lue lisää