Lisäinfoa oppilaille

Oppilaille

Hinnat

2019-2020

Solistinen pääaine                          270 € / lukukausi

Solistinen sivuaine                         160 € / lukukausi

 

Ryhmäopetus                                  132 € / lukukausi

Ryhmäopetuksessa Turun ulkopuolelta tulevilta peritään lisäksi kunnan maksuosuus, joka on 50 € / lukukausi.

 

Oppilaat, joiden kotikunta ei maksa kuntaosuutta, voivat opiskella TSMO:n opetussuunitelman mukaisesti maksamalla kunnan osuuden itse. Hinta on  720 € /  lukukausi.

 

Syys- ja kevätlukukausi laskutetaan erikseen lukukauden aikana.

Lukukausimaksuihin tehdään sisaralennus 25 % toisesta sisaruksesta alkaen. Lukukausimaksut laskutetaan syys-lokakuussa ja helmikuussa. Lukukausimaksujen tilisiirtolomakkeet postitetaan oppilaiden kotiin. Samalla postitetaan musiikkiopiston kannatusyhdistyksen vapaaehtoisen jäsenmaksun tilisiirto.

Oppilaalta, joka lopettaa opintonsa kesken lukukauden, peritään lukukausimaksu täysimääräisenä. Sairauden tai paikkakunnalta muuton takia opintonsa kesken lukukauden lopettava oppilas voi saada alennusta lukukausimaksusta.

TSMO järjestyssäännöt

Tietosuojaseloste

Opetussuunnitelma

Turun seudun musiikkiopistossa annetaan taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetusta. Oppilaitoksen uusin opetussuunnitelma on laadittu Opetushallituksen opetussuunnitelmien (2017) perusteiden mukaisesti.

Opetussuunnitelma hyväksytty 12.6.2018

Opetussuunnitelma hyväksytty 07102013

Opetussuunnitelma ennen 7.10.2013»

Vapaaoppilaspaikat ja alennukset lukukausimaksuista

Musiikkiopiston oppilailla on mahdollisuus saada hakemuksen perusteella alennuksia ja vapautuksia lukukausimaksuista. Niitä myönnetään lukuvuodeksi kerrallaan. Myöntämisen perusteet ovat taloudelliset. Anomuslomakkeita saa musiikkiopiston kansliasta syyslukukauden alkaessa. Vapaaoppilaspaikka-anomukset on jätettävä musiikkiopiston kansliaan 15.8.-15.9.

Anomus lukukausimaksusta vapauttamiseksi
Anhållan om befrielse från terminavgift

Kevät 2020 opetus- ja loma-ajat

Tammikuu ti 7. Ensimmäinen opetuspäivä

Helmikuu ma 17.-pe 21. Talviloma

Maaliskuu ti 17. Ei opetusta

Huhtikuu pe 10.- ma 13. Pääsiäisloma

Huhtikuu ti 14.- ke 15. Ei opetusta

Huhtikuu to 30.  Ei opetusta

Toukokuu pe 1. Vappuloma

Toukokuu ke 20. Ei opetusta

Toukokuu to 21. Helluntailoma

Toukokuu pe 29. Viimeinen opetuspäivä

 

Musiikkiopiston Wilma
https://tsmo.inschool.fi

Musiikin hahmotus 2019-2020

 

Instrumenttiopetus

Soittotunnit ovat keskeinen osa musiikkiopiston opetustoimintaa. Soittotunnit järjestetään yleensä yksilöopetuksena, jolloin oppilaan ja opettajan keskinäinen vuorovaikutus korostuu. Soittotunti (tai laulutunti) pidetään yleensä kerran viikossa. Soittotuntien välisenä aikana oppilaat harjoittelevat soittotehtäviä kotona.

Musiikkiopistossa annetaan opetusta klassisesta musiikista rokkiin. Raja-aidat musiikin lajien välillä eivät ole niin jyrkät kuin aikaisemmin, vaan monipuolinen ohjelmisto sisältää aineksia monenlaisesta musiikista.

Viikkorytmin mukaan etenevän opetuksen lisäksi musiikkiopistossa on tarjolla kursseja tai opetusperiodeja mitä erilaisimmista aiheista.

Oppilaat saavat esiintymiskokemusta musiikkiopiston järjestämissä monissa oppilasilloissa ja -konserteissa. Näissä tilaisuuksissa voidaan kuulla ohjelmistoa vasta-alkajien pikkukappaleista kokeneiden oppilaiden esittämiin laajamuotoisiin kappaleisiin.

Yhteissoitto

Kaikki oppilaat osallistuvat johonkin yhteismusisointiin, kuten orkestereihin, yhtyesoittoon tai säestykseen. Yhteismusisointi aloitetaan niin varhaisessa opintojen vaiheessa kuin mahdollista. Monille oppilaille yhteismusisointi on mieluisinta opinnoissa.

Musiikin hahmotus

Musiikin hahmotusta eli teoriaa, säveltapailua ja yleistä musiikkitietoa opiskellaan ryhmissä. Opinnot tukevat mm. musiikillista hahmottamiskykyä, sävelkorvaa ja nuotinlukua. Musiikin perusteita opetetaan enenevässä määrin yhdistettynä instrumenttiopetukseen tai yhteissoittoon.

Improvisointi ja sävellys

Improvisointia ja sävellystä opetetaan lukuvuoden aikana järjestettävillä kursseilla. Tarkoituksena on rohkaista oppilasta luovuuteen ja tarjota oppilaalle itseilmaisun keinot ja välineet.

Teknologia

Lukuvuosittain järjestettävillä musiikkiteknologian kursseilla oppilas tutustuu teknologian perusteisiin ja käyttöön itseilmaisun välineenä. Kursseja järjestetään niin  vasta-alkajille kuin teknologiaan aiemmin perehtyneillekin.