Lisäinfoa oppilaille

Oppilaille

Lukukausimaksut

2018-2019

Perusaste ja musiikkiopistoaste
Solistinen pääaine 270 euroa
Solistinen sivuaine 160 euroa

Lukukausimaksuihin tehdään sisaralennus 25 % toisesta sisaruksesta alkaen. Lukukausimaksut laskutetaan syys-lokakuussa ja helmikuussa. Lukukausimaksujen tilisiirtolomakkeet postitetaan oppilaiden kotiin. Samalla postitetaan musiikkiopiston kannatusyhdistyksen vapaaehtoisen jäsenmaksun tilisiirto.

Oppilaalta, joka lopettaa opintonsa kesken lukukauden, peritään lukukausimaksu täysimääräisenä. Sairauden tai paikkakunnalta muuton takia opintonsa kesken lukukauden lopettava oppilas voi saada alennusta lukukausimaksusta.

TSMO järjestyssäännöt

Tietosuojaseloste

Opetussuunnitelma

Turun seudun musiikkiopistossa annetaan taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetusta. Oppilaitoksen opetussuunnitelma on laadittu Opetushallituksen opetussuunnitelmien (2002) perusteiden mukaisesti.

Opetussuunnitelma hyväksytty 12.6.2018

Opetussuunnitelma hyväksytty 07102013

Opetussuunnitelma ennen 7.10.2013»

Vapaaoppilaspaikat ja alennukset lukukausimaksuista

Musiikkiopiston oppilailla on mahdollisuus saada hakemuksen perusteella alennuksia ja vapautuksia lukukausimaksuista. Niitä myönnetään lukuvuodeksi kerrallaan. Myöntämisen perusteet ovat taloudelliset. Anomuslomakkeita saa musiikkiopiston kansliasta syyslukukauden alkaessa. Vapaaoppilaspaikka-anomukset on jätettävä musiikkiopiston kansliaan 15.8.-15.9.

Anomus lukukausimaksusta vapauttamiseksi
Anhållan om befrielse från terminavgift

Lukuvuoden 2018-2019 opetus- ja loma-ajat

Syksy 2018

to 16.8. Oppituntien sopiminen, Musiikkiopistolla klo 18.00

pe 17.8. Ensimmäinen opetuspäivä

ti 16.-pe 19.10. Syysloma

to 6.12. Itsenäisyyspäivä

ma 17.2. Ei opetusta

to 20.12. Viimeinen opetuspäivä

 

Kevät 2019

ma 7.1. Ensimmäinen opetuspäivä

ma 18.-pe 22.2. Talviloma

ke 17.4.- ma 22.4. Pääsiäisloma

ti 30.4.-ke 1.2. Vappuloma

pe 24.5. Viimeinen opetuspäivä

 

Musiikkiopiston Wilma
https://tsmo.inschool.fi

Musiikin hahmotus (musiikin perusteet) 2018-2019

TSMO Tiedote oppilaille elokuu 2018

Opiskelun osa-alueet

Instrumenttiopetus

Soittotunnitovat keskeinen osa musiikkiopiston opetustoimintaa. Soittotunnit järjestetään yleensä yksilöopetuksena, jolloin oppilaan ja opettajan keskinäinen vuorovaikutus korostuu. Soittotunti (tai laulutunti) pidetään yleensä kerran viikossa. Soittotuntien välisenä aikana oppilaat harjoittelevat soittotehtäviä kotona.

Musiikkiopistossa annetaan opetusta klassisesta musiikista rokkiin. Raja-aidat musiikin lajien välillä eivät ole niin jyrkät kuin aikaisemmin, vaan monipuolinen ohjelmisto sisältää aineksia monenlaisesta musiikista.

Viikkorytmin mukaan etenevän opetuksen lisäksi musiikkiopistossa on tarjolla kursseja tai opetusperiodeja mitä erilaisimmista aiheista, kuten säveltämisestä, tietokoneavusteisesta musiikista tai vaikkapa afrikkalaisen djembe-rummun soitosta.

Oppilaat saavat esiintymiskokemusta musiikkiopiston järjestämissä monissa oppilasilloissa ja -konserteissa. Näissä tilaisuuksissa voidaan kuulla ohjelmistoa vasta-alkajien pikkukappaleista kokeneiden oppilaiden esittämiin laajamuotoisiin kappaleisiin.

Yhteissoitto

Kaikki oppilaat osallistuvat johonkin yhteismusisointiin, kuten orkestereihin, yhtyesoittoon tai säestykseen. Yhteismusisointi aloitetaan niin varhaisessa opintojen vaiheessa kuin mahdollista. Monille oppilaille yhteismusisointi on mieluisinta opinnoissa.

Musiikin perusteiden opetus

Musiikin perusteita eli teoriaa opiskellaan ryhmissä. Opinnot tukevat mm. musiikillista hahmottamiskykyä, sävelkorvaa ja nuotinlukua. Musiikin perusteita opetetaan enenevässä määrin yhdistettynä instrumenttiopetukseen tai yhteissoittoon.