Soitin- ja lauluopinnot

Musiikkiopistossa voi opiskella laulua ja monia eri soittimia. Opetus tapahtuu ammattitaitoisten opettajien johdolla oppilaan iän ja henkilökohtaiset tavoitteet huomioiden. Useimpien oppilaiden tavoitteena on elinikäinen, kehittyvä musiikkiharrastus, mutta tarvittaessa opetus antaa myös hyvän pohjan musiikkialan ammattiopinnoille.

Soitinten ja laulun opiskelun ytimen muodostavat viikoittaiset soittotunnit. Ne ovat joko yksilö- tai ryhmäopetusta.

Soitto- tai laulutuntien lisäksi oppilaat voivat osallistua yhtye-, bändi- tai orkesteritoimintaan. Musiikin teoriaa voi opiskella musiikin hahmotuksen ryhmässä.

Opintojen mahdollisimman varhaisesta vaiheesta alkaen tarjolla on esiintymisharjoituksia.

Musiikkiopiston toiminta on järjestetty valtakunnallisten opetussuunnitelmien perusteiden mukaisesti, joten opinnot tapahtuvat taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän mukaisesti

Musiikkileikkikoulu

Lue lisää

Bändi- ja orkesteritoiminta

Lue lisää

Musiikin teoriaopinnot

Lue lisää